Ukážkový článok

Toto je podnadpis: Zobrazuje sa v hlavičke, ako popis na index, a pridáva sa do SEO vecí.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit volutpat iaculis, suscipit diam vestibulum curae habitasse auctor ad ornare hac, pulvinar quam etiam commodo fringilla morbi quisque lacinia.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit orci ornare eget non augue nec habitasse, ultricies nisi duis est ad maecenas porta tempor et convallis dictumst congue praesent.

Veľký nadpis - sekcia

Obyčajný odstavec

Toto je obyčajný odstavec.

Oddelíš ho od ďalšieho odstavca prázdnym riadkom. Všetky textové elementy v markdowne sú oddelené prázdnym riadkom.

Bold, Italic a HR (čiara)

Skratky sú: bold (alebo bold), a italic alebo italic. Napriek tomu, že môžeš použiť obidva formáty, pretože to, čo reálne popisuje formát sú dva znaky (* alebo _) okolo frázy, alebo jeden znak, ale pre lepšie zapamätanie, môžeš používať len jeden. Mne príde symbolickejšie použiť hviezdy pre bold a podčiarky pre italic.

Nasleduje čiara: prázdny riadok (oddelenie blokov), riadok obsahujúci iba --- a ďalší prázdny riadok.


To je všetko zo základných elementov. Obsah je rozdelený obrázkom, ďalšie elementy nasledujú po.

Ďalšie základné bloky

Zoznam vecí s pomlčkami (tzv. unordered)

Zoznam vecí s poradím (tzv. ordered)

  1. položka 1
  2. ďalšia položka
  3. posledná položka